Záruční doba pro osoby jednající při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti činí 6 měsíců.

ESD

Jako ESD se označuje elektrostatický výboj, který můžeme popsat jako tok nabitých částic mezi dvěma objekty, k němuž dojde ve chvíli, kdy se tyto dva objekty dostanou do těsné blízkosti.

 

Mnohé z elektrostatických výbojů, jsou pod prahem lidského vnímání, mohou být však škodlivé například pro elektronické součástky.

 

Člověk může elektrostatický výboj cítit od 3000 V, slyšet od 5000 V a vidět v podobě jisker nebo záblesků od 10 000 V.

 

I výboj menší než 10 V dokáže poškodit elektronickou součástku.