Záruční doba pro osoby jednající při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti činí 6 měsíců.

Kritéria pro výběr koleček

VÝBĚR KRITÉRIÍ V PŘEHLEDU

Nosnost

Kolečko má pevně jezdit po podlaze, ale to je většinou jen teorie. Na nerovném podkladu, u prahů dveří, při přejezdu kolejí nebo také výmolů, ztrácejí kolečka na krátkou dobu kontakt s povrchem. Kolečka jsou přetížena nebo dosedají jen tři kolečka ze čtyř, která pak musí nést plnou zátěž. To musí být zohledněno při vypočítávání nosnosti. Následující rovnice proto zajistí nutné bezpečnostní rezervy - Vlastní váha přístroje plus užitečný náklad, děleno třemi.

Odpor valivého tření a otáčení

Aby se předmět na kolečkách rozjel nebo byl řízen, musí být silově překonán odpor. Velikost tohoto odporu je závislá na různých faktorech: zatížení, průměr kolečka, materiál a tvar běhounu, složení kolečka, druh a velikost ložisek. A přirozeně na podkladu, na kterém se bude kolečko pohybovat. Při výběru správného kolečka musí být proto všechny tyto faktory pečlivě vzájemně sladěny.

Tlumící vlastnosti a jízdní hluk

Tvrdá podlaha - měkké kolečko, měkká podlaha - tvrdé kolečko. Toto jednoduché základní pravidlo může být použito při optimalizování podlahy a kolečka. Tvrdé kolečko předává nárazy vzniklé na základě nerovnosti terénu přímo dopravovanému nákladu. K tomu se může připojit nepříjemný hluk při jízdě. Zde pomohou kolečka TENTE s elastickými běhouny a pryže nebo polyuretanu.

Plošný tlak

Mnoho obchodních a soukromých prostorů je vybaveno citlivými podlahami ( např. dřevo ). Každá podlaha může být na jeden metr čtvereční zatížena do určitého tlaku. Při výběru koleček se proto musí dbát zejména na zatížení a běhoun kola.

Tepelná odolnost

Od arktického klimatu mrazírny až k teplotám pecí na pečení v pekárně - v sortimentu TENTE najdete pro každý požadavek optimální řešení. Údaje o tepelné odolnosti najdete u každého produktu zobrazeném na tomto E-shopu.

Kontaktní zabarvení

Zanechá-li pryžové kolečko po delší odstávce na světlé podlaze stopy, nazýváme to kontaktním zabarvením. Tento nehezký problém zkoumali inženýři TENTE a společně s výrobci podlah a pryže našli řešení. Proto téměř všechny šedá a elektrický vodivá kolečka TENTE nezanechávají žádná zabarvení. Agresivní čistící prostředky nebo neošetřené přírodní podlahy mohou však negativně ovlivňovat kontaktní zabarvení.

Křídování/oděr

Křídování představuje mechanicky podmíněný oděr způsobený zatíženými kolečky. Zejména u elastického běhounu tomu nelze zabránit, ale z podlahy může být jednoduše a bezproblémově odstraněno čistícími prostředky. Síla odběru závisí na kvalitě pryže kola.

Povětrnostní vlivy

Rok střídá rok, slunce a déšť, sníh a led - to může kolečko vykolejit, ale také nemusí. Na základě teplotních změn a vlhkosti je každé kolečko během krátké doby pokryto rzí a tedy i nefunkční, jsou u firmy TENTE povrchy ocelových komponent ze zásady zušlechťovány. Většinou jsou tyto díly pozinkovány, přičemž chromátování má značný vliv na ochranu povrchu. Pokud by Vám to ještě nestačilo, pak si spíše vyberte nerezová kolečka TENTE z jakosti oceli, protože jistota je jistota.

Omyvatelnost

Téměř všude platí: mnoho práce, mnoho špíny. Aby stopy práce bez obtíží zmizely, lze speciální kolečka TENTE umývat. Kolečka TENTE účinně chrání vysoce jakostní pochromovaný ocelový plech, vybrané plastické hmoty a komponenty z ušlechtilé oceli. Dobré argumenty pro návratnou investici do prvotřídní kvality.

Vodivost

Tento efekt znáte: Pokud se nevodivý materiál, např. plast, třením nabije a vzniklé napětí se nemůže vybít, vybije se při dalším uzemněném kontaktu. Před tímto jevem nás ochrání elektricky vodivá kolečka TENTE se svodovým odporem menším než 10 000 ohmů. To Vám zaručí stoprocentní kontrola jakosti, při které je každé kolečko dříve, než se dostane do obchodu, zkoušeno pod stejnosměrným napětím 500 voltů.

Uživatelské informace

Prosím, věnujte pozornost produktovým informacím, které najdete po rozkliknutí Vámi vybraného produktu na tomto E-shopu. Všechny výrobky splňují evropskou normu pro kola a kladky: série 1670, 1470 a 3370

 

 

CHEMICKÁ ODOLNOST

Snímek obrazovky 2021-10-06 135829

Snímek obrazovky 2021-10-06 135856