Záruční doba pro osoby jednající při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti činí 6 měsíců.

ESD kolečka

V dnešní době nabývá ESD ochrana na své důležitosti a to především díky rostoucímu vývoji nových technologií hlavně v automobilovém průmyslu.

To platí hlavně pro elektrická vozidla, která pracují se sofistikovaným softwarem a polovodičovými součástkami.

Je tomu tak z důvodu používání elektronických a citlivých součástek, které mohou být ovlivněny napětím, které může být pod prahem lidského vědomí.

Kvůli této skutečnosti způsobí napětí menší než 35 voltů poškození citlivým elektronickým součástkám.

Právě díky těmto důvodům je velmi důležité udržovat nejvyšší možný ESD standard, který můžeme bez obav poskytnout.